Stundenplan für das Wintersemester 2018/2019 (01.10.2018 - 31.03.2019) Stand: 16.10.2018 E u I Seminargruppe: EuiDE-9-NT1 ( )
Zeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
1.DS
1.WO
 
 
 
 
 
1.DS
2.WO
 
 
 
 
 
2.DS
1.WO
Schingnitz, Roland
ÜW Statistik 2
MER/0003/U
Janda, Carsten
Ü Sicherh. Ü.sch.
SCH/A107/U
Fitzek
VW ComNets PBL
FAL 07/08
Wolf, Anne
VW Codierungstheorie
BAR/0218/U
 
 
2.DS
2.WO
 
 
Fitzek
VW ComNets PBL
FAL 07/08
Wolf, Anne
VW Codierungstheorie
BAR/0218/U
 
 
3.DS
1.WO
Mittelbach, Martin
VW Fortg.Themen Inf.theorie
BAR/0218/U
Mittelbach, Martin
ÜW Fortg.Themen Inf.theorie
BAR/0218/U
Fitzek
ÜW ComNets PBL
FAL 07/08
Lin, Pin-Hsun/Engelmann, Sabrina
VW Sicherh. Ü.sch.
SCH/A107/U
Doktorand von Fettweis
Ü Mehrantennensys.
BAR/0213/H
3.DS
2.WO
Mittelbach, Martin
VW Fortg.Themen Inf.theorie
BAR/0218/U
Wolf, Anne
ÜW Codierungstheorie
BAR/0218/U
Fitzek
ÜW ComNets 3
FAL 07/08
Lin, Pin-Hsun/Engelmann, Sabrina
VW Sicherh. Ü.sch.
SCH/A107/U
Scheunert, Christian
ÜW Konvexe Opt.
TOE/0317/H
4.DS
1.WO
Rave, Wolfgang
VW Mehrantennensys.
HSZ/0E05/U
Czarske, Jürgen
ÜW OS MessSysTech
vereinbarter Ort
Scheunert, Christian
VW Konvexe Opt.
TOE/0317/H
Boroujeni, Bahman K.
Ü OS Schaltungst.
BAR/0218/U
Mayr, Christian Georg
ÜW OS Informationst.
vereinbarter Ort
4.DS
2.WO
Rave, Wolfgang
VW Mehrantennensys.
HSZ/0E05/U
Czarske, Jürgen
ÜW OS MessSysTech
vereinbarter Ort
Scheunert, Christian
VW Konvexe Opt.
TOE/0317/H
Boroujeni, Bahman K.
Ü OS Schaltungst.
BAR/0218/U
Mayr, Christian Georg
ÜW OS Informationst.
vereinbarter Ort
5.DS
1.WO
Jorswieck, Eduard
Ü OS TNT
FAL 07/08
Fitzek
VW ComNets 3
FAL 07/08
Fitzek
ÜW OS ComNets
FAL 07/08
Schingnitz, Roland
VW Statistik 2
BAR/0106/H
 
5.DS
2.WO
Jorswieck, Eduard
Ü OS TNT
FAL 07/08
Fitzek
VW ComNets 3
FAL 07/08
Fitzek
ÜW OS ComNets
FAL 07/08
Schingnitz, Roland
VW Statistik 2
BAR/0106/H
Nuszkowski, H.
P MATLAB-Prakt.
vereinbarter Ort
6.DS
1.WO
Fettweis, Gerhard
Ü OS Mob.Na.tech.
vereinbarter Ort
 
Rave, Wolfgang
V Fund.Estim.Detc
BAR/0106/H
Doktorand von Fettweis
Ü Fund.Estim.Detc
BAR/0106/H
 
6.DS
2.WO
Fettweis, Gerhard
Ü OS Mob.Na.tech.
vereinbarter Ort
 
Rave, Wolfgang
V Fund.Estim.Detc
BAR/0106/H
Doktorand von Fettweis
Ü Fund.Estim.Detc
BAR/0106/H
 
7.DS
1.WO
 
 
 
 
 
7.DS
2.WO
 
 
 
 
 
8.DS
1.WO
 
 
 
 
 
8.DS
2.WO