Stundenplan für das Wintersemester 2019/2020 (01.10.2019 - 31.03.2020) Stand: 06.08.2019 E u I Seminargruppe: EuiDE-5-AMR ( )
Zeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
1.DS
1.WO
Schumann, Stefan
P Schalt.technik
vereinbarter Ort
Koukourakis, Nektarios
P MT2
vereinbarter Ort
Schumann, Stefan
P Schalt.technik
vereinbarter Ort
Jacobs, Ralf
Ü Num. Math.
GÖR/0226/H
Winkler, J.
P Reg. Techn. I
vereinbarter Ort
Jacobs, Ralf
Ü Theor. ET I
GÖR/0226/H
1.DS
2.WO
Schumann, Stefan
P Schalt.technik
vereinbarter Ort
Koukourakis, Nektarios
P MT2
vereinbarter Ort
Schumann, Stefan
P Schalt.technik
vereinbarter Ort
Jacobs, Ralf
Ü Num. Math.
GÖR/0226/H
Winkler, J.
P Reg. Techn. I
vereinbarter Ort
Jacobs, Ralf
Ü Theor. ET I
GÖR/0226/H
2.DS
1.WO
Schumann, Stefan
P Schalt.technik
vereinbarter Ort
Janschek/ Baron
V Ereig.-diskr.Syst. 1
BAR/0205/H
Koukourakis, Nektarios
P MT2
vereinbarter Ort
Schumann, Stefan
P Schalt.technik
vereinbarter Ort
 
Winkler, J.
P Reg. Techn. I
vereinbarter Ort
2.DS
2.WO
Schumann, Stefan
P Schalt.technik
vereinbarter Ort
Janschek/ Baron
V Ereig.-diskr.Syst. 1
BAR/0205/H
Koukourakis, Nektarios
P MT2
vereinbarter Ort
Schumann, Stefan
P Schalt.technik
vereinbarter Ort
 
Winkler, J.
P Reg. Techn. I
vereinbarter Ort
3.DS
1.WO
Jacobs, Ralf
V Num. Math.
GÖR/0226/H
Kästner
VO TM2 - Kinematik
HSZ/0003/H
Koukourakis, Nektarios
P MT2
vereinbarter Ort
 
Koukourakis, Nektarios
P MT2
vereinbarter Ort
3.DS
2.WO
Jacobs, Ralf
V Num. Math.
GÖR/0226/H
Kästner
VO TM2 - Kinematik
HSZ/0003/H
Koukourakis, Nektarios
P MT2
vereinbarter Ort
 
Koukourakis, Nektarios
P MT2
vereinbarter Ort
4.DS
1.WO
 
Röbenack, Klaus
V Reg. Techn. I
GÖR/0226/H
Koukourakis, Nektarios
P MT2
vereinbarter Ort
TM-Lehrer
ÜO TM2 - Kinematik
ZEU/0250/Z
Röbenack, Klaus
Ü Reg. Techn. I
HSZ/0004/H
Koukourakis, Nektarios
P MT2
vereinbarter Ort
4.DS
2.WO
 
Röbenack, Klaus
V Reg. Techn. I
GÖR/0226/H
Koukourakis, Nektarios
P MT2
vereinbarter Ort
TM-Lehrer
ÜO TM2 - Kinematik
ZEU/0250/Z
Röbenack, Klaus
V Reg. Techn. I
HSZ/0004/H
Koukourakis, Nektarios
P MT2
vereinbarter Ort
5.DS
1.WO
 
Jacobs, Ralf
V Theor. ET I
GÖR/0226/H
 
Janschek/ Baron
Ü Ereig.-diskr.Syst. 1
SCH/A118/H
Jacobs, Ralf
Ü Theor. ET I
GÖR/0226/H
5.DS
2.WO
 
Jacobs, Ralf
V Theor. ET I
GÖR/0226/H
 
Janschek/ Baron
Ü Ereig.-diskr.Syst. 1
SCH/A118/H
Jacobs, Ralf
Ü Theor. ET I
GÖR/0226/H
6.DS
1.WO
Czarske, Jürgen
V MT2
GÖR/0226/H
Kuschmierz, Robert/Rahm, Julian/Knoll, Carsten/Hensel/Dyblenko, Sergeij
Ü HS AMR
BAR/0205/H
Kupsch, Christian
Ü MT2
GÖR/0226/H
 
 
6.DS
2.WO
Czarske, Jürgen
V MT2
GÖR/0226/H
Kuschmierz, Robert/Rahm, Julian/Knoll, Carsten/Hensel/Dyblenko, Sergeij
Ü HS AMR
BAR/0205/H
Kupsch, Christian
Ü MT2
GÖR/0226/H
 
 
7.DS
1.WO
 
 
 
 
 
7.DS
2.WO
 
 
 
 
 
8.DS
1.WO
 
 
 
 
 
8.DS
2.WO